Top 100 - Current Balance

Address
1Vvrxby3eM1srXujk7bcHWMweBvieHsqjyh
2Vm6nbfXGWqodGJwK8MP5DRhbeVxsgjZ15A
3Vm66HfyuWDY95BFSCXnYepkqGPQaAL7dbN
4Vo5SHRUh2SNpwWJYoXSBc5hns2r7G5BKVT
5Vv3eadHb4q7qzirbxPfCuHjY92yH8KeJiv
6VsGEVZQfwRTbwKFNrDWVZiSwTf5p9A5Bbr
7VgsAqsbLr7MaHfbm2cre78vaKCdMqzrtnf
8VcvdwM8PCvWiwctvRoZcYC6gfetkdfKFGJ
9VcsdbGeG9eg6aCM9bnaTtQp7a3eFpjzqe5
10VoAfeRAfMBDAkyyNPH5AbGPG2wbJh89DXH
11Ve2Vm8zcx6fKVqa72fidqVw6KCeBvrVzem
12Vr95MVpVgnRadPVrqK6z1cD76L1JacLMaX
13VhqvWHHei72UQBJ3FEpS8VAg3E8gPajupr
14VhtKBVjUFc27qT1WP6cFhC8F1aduzEJmAH
15Vdr9eE8P3PFjNcA1udEXYEXXZzZ6qFxx3b
16VrdRD19GxXcP2fd8CDbdegdz5JCncuDYeS
17VdeHph4Nc5DmePc8WwnQhB7HscRWZfF8J9
18VmaS98wqZSVkJaPFd56ExjGYW4qk3FqSjg
19VobzcvrG4DNA244JMcXotwisuq6gg5osTY
20VyK4m8iUVYBaUFKCSUD9JzjCTd837zA1p4
21Vnqg5zumXyV8UGZjNZqe15VYGpvVXL68Sw
22Vm3pZzMMFeutHqyKzNRwWZN3n4DVg46tAX
23Vr2KFTYQKCKVbE5zjmJp7iPKHwL1PuwUMz
24VrLukfeZkzxbsynUDTA6G3tqKSuxz4ttgK
25VxuaJ7aKkzBsieD2wuPji8JR5N3uvv9pHj
26VsFw2hGZmm3G7jTR6zTb54rtZ7wAEA4pxB
27VetNffNYjMiymBpKtS7NPXsbgk9yRLmcz7
28VfBBtMd2nR9BfKofXhLnKRmdXasXsi2BR2
29VaiYaXTPfc6tPxnXeKzH2TVhATg2w23zmK
30VcxQNYE1PC3d7GHEqcqpohcLdaahb7vSPS
31VfeQhUh9Ed95nsNq6Tj2NNzQ2aiq3stJyx
32Vdp57mNc5vQo8pmXnHg3XdDSfCusnD84ct
33Vty7tFuLHMdGNuPHuMCN6fxXien11rGCB4
34Vq5UDBgs99Xu5cn6fmiTUSwPuNJa4horwc
35Vchm75Xsy1YiaPHZ2ryhR3dLRrZzZtjKHM
36Vb6wVtodivPwehpgaBj9TERivLtGFUyDAH
37VthEwAsEeBvH32SzRG3hnZVDocDSUGkn7E
38VughM8Ntbg4rpCFj47hYc1FbDrNSM6twxT
39VcCPo2Pv76h4fUJbSX5p4aKqER51N679Vj
40ViRiZbU5ewr1uMEvtR9VFHQmCzKtvWgEYM
41VxurgqGMBotSrU7vtDh5g1KzZM2K8mp2Ny
42VndTzSSPFtnTpkBUEWqLRBBtgFhy9j9wVW
43Vftj4KrXxMgiqTzNpJRhfEKL5KdVAfnSpg
44Vn43pSbJWTWzrFaY1G34scLFHjxEFBgKxb
45ViMZWC9cUxHihbVzW7yWVoeA7YoSPbc56v
46VazCGHEEgGHcv6DJHaUWsefVof7yr3rfde
47Vo1uzzXrx3Q3x9GtNwTe7wEDPkviCyxYYx
48Vt6sYDCcGENAyeiAW18z9ppz55qBymb6jY
49VnjYXCwc3ikGqDs48MVdXQR2iB46tpaeUk
50Vw9bj7apnGLqft47aSd7KjTPXoSTkaQv9f
51VyBLoS9dAGC9CiHxm2REU2mvn6Ap2y81T3
52VeTf5FTg6ehdHJcKinZ5AmogMJ35bYKvue
53Vgb2byJazQfCcvyxv57WGmNY5EcyfDNyhC
54VxzgWQ8mhRDrMLqKTdgRQtLNwTqxvgdTkX
55Vvii9jvVsVKy26ztDU9CBiraZhBG4pA5Dg
56VmTJtq6zoDCCC47VYu6F2Q7Wt4SjXCU7PP
57Vp3Ts7BnXF1LXmgWQKzzzogWReeHLm4Qdk
58Vt8b4bSxtsYry4xBEW4vG6NW8huXCa8Gp4
59VkzCESfEMjhNwCwJhk8RbkTh4b3hBqheUH
60VivNNmd3LXEyW97dyRq5stvha5iNi8wDBM
61VrC63aE73yhPhzMLu9PRxE7aqEEupk1aHS
62VoiKhGkQSLneUEBxWSghdgkqHiXQ5gJyEg
63VrhyEJoPojzLAuFAMZHm2b2fWv1Xmi9uQK
64VsxGqVgjafmri8hqrcTGV9tUp5LCN1tkpb
65Vgq4VEmj7Q1DYSJaDqz3yqX6oyTHgZHQM6
66VrWqo9G8p6R417ZodbHGax6AX8TbqCzczx
67VsaG4MCPaUUyXyDht5GoBmaeNX1AZ5n7g3
68VcrwPq8Sty4uXRxxCrfQSv48ymYhtTA6uR
69VxeXcUDpE642dVTRf7SSUyin6n431XfBHc
70VhCPGhJ3H2WDCjQ4hPYuvDDoQ8WLMXGJHj
71VfrxcKAE9br34ysyrRqrMBBatVT3XDTD3E
72Viim685GbBEPCNm2eQ82H6CwM6noY145B1
73ViwckrSPenYHm4er825JWaSBZiPCMbRiGP
74VebMCgFhcwHfNiJ1g6KYZmvUvq3HmsbnkK
75VegwEivSpGDycqN5cbrFPA3be9DGWv1uFS
76Vk3YBf6CgoA6awYZureX431cCv8WbJYoFk
77Vc54YbTm6a4yUf6zjqFACBnuo5XXzUgpJx
78Vbmd8omSoxQ3KjPHsZ5Yvepx64pcoGUcTb
79VyCEhhvpiw2UJaAUSru9xoLtj2Wx7eUqYW
80VrwDakwVm1ogFKGKy3vFYkPUV8uRNbEdU2
81VtiHCZaHTZeoG8yYC5WdykBzuCfddCfMpS
82VqN56cA76cjGys27edURw19VcHwGHWEiwS
83VkUvQ8nbirRz4GZYqNgzHZE9Q5gskDx6AW
84VuZYu59pvxZxMb9xr7BdwRdJxCT2jRcmVn
85VbADVBv2uohKdT1hSzSH3AhrkhhWQR4QyV
86Vf8HhPm4berxguAgC38DThFEcWZoVD69N4
87VeyhrUBBiw1NbCU7FL5CwCQeQ1RF7rYroB
88Vg58grC6mq3U2MeAMJQXHgg4Q1DfGqKLZj
89Vi88eR5ykqZch5xsYAfmhTxfAyNWyRbGKH
90Vn4FKVMnZtdKak1YmqM1ir7NY2VWXe2qiW
91VsnEgtqGjVzJne6ruoTFbYbbUWFMaNwuZR
92VuKF3GuvFBsFQJSAYT6imanvQ3k1Egbg8o
93VbjKxehZFA8K4rn5Y2i666BF6SubyhCVkx
94VmCexGNey9yaBmzn7isdpZKJo5TbRHZLnE
95VvEbH14cEEGyhphqWMfPjZgXq9bCR8vd49
96VcatCtZ8GRBKoS8pNcYr8zRUzhjMELw3M9
97VkJABpBYXJi8TEcHkte1rFyRZYTaxkck7o
98Vi6DbE44J9YcVTavkycD33vRMShjf7ayTW
99VrE8upGCMkTuS9SzGaGJ9Fd4BivZKjv766
100VcSjDfg28BM6RZame3epKvszN8mkoYLoQ2

Top 100 - Received Coins

Address
1Vvrxby3eM1srXujk7bcHWMweBvieHsqjyh
2Vb6wVtodivPwehpgaBj9TERivLtGFUyDAH
3VaiYaXTPfc6tPxnXeKzH2TVhATg2w23zmK
4Vq6LKwebqKF22E4fwmDVTUVvT6AkT9CwxC
5VivfQPpTBWoXyEKnWD5CLcCXDiTMoGnEnW
6VtHH5MTaahcYmr1GUFSAREpFWVfzGBxcP7
7VkHxwZ9aFij65FHDd4MqPNktEi6mhMXvK2
8VhwNX28fFtD5MR9yVCqVyjkZHKxhUeiX9Q
9ViMZWC9cUxHihbVzW7yWVoeA7YoSPbc56v
10VsDLoEahjNAuUJRaVENSWsJLv1XGHs65Sd
11VmFs2VZFy7SN2e1x22cSXr1AEe7xz9rEsX
12VfMuXELQCo6537Sz3EyjxoqhH9tZaU3vgU
13VjWesxBP5z7knTXUxCXAG75Afo8KcnBNjd
14VtgA5Yv4SCvQUmsGqFMUsPCyY7XBhZGA7Q
15VxtSZF6cJFFUtXxq2pyVTXVjsmGmZByvJs
16VcowEK5dUatr53Eg5WKyGoPpG2e6Gf7L2D
17ViKDDbzTCJB544aHHvBdaKv6wjc7ndrW16
18VsmBZgXAgVUhi4xT4LFxFrivNpbDeC3jC6
19VwUUYZZoDqswLXcqRaxLHkCSV6GYq5Ycpq
20Vp21GocuHPA7wLryjkFZYMQWTZwe5NiGEp
21Vc6n13NwNQN5duQqVYDRTs8WCheyYmrkWo
22ViPwL772U5mZcKCSptdKaXZYZfdYhqjLum
23VrfjZKgtkvHwQCKwES187MmtrTV3ALE2cf
24Va3tcovZgicmY46J2kL6nQTjJ51Gr7TCx1
25VaXyrkP6ExezEcDq3Et9jp2wvrjjrG5cJR
26VoEswHL1KVDQSVQVcPP23LvyrGY4FusAYF
27Vc7hZhMBXScC1t1LahWvhktaSdTm1jT36N
28VtoGpH5m3P7nF9mmGzcYWt2fZBASheUwVZ
29VcCpWXg97M4tB7J9SYdt5xZ59kkpd4atWp
30VndMpUz2qaDrfNmBcmrZCg3WrNGfK2Co4p
31VjtcSpQWAtTqDEbei5b3XAH7MJimP4GZCK
32VwU11qAjyPmMew5MrAGyKxwhDFTTTqgnkf
33VgFeEfTS4JojLLvF2tpFzkxNL7JxWnZGL9
34Veez8fTsgeGsk1fbY51Am1HB8ny1F6awVD
35Vbh2MNVEhWQNeZANTpXzqb2hZehR9hJFkC
36Vp3Ts7BnXF1LXmgWQKzzzogWReeHLm4Qdk
37Vd1JDkQJg9ZYnb5mDdKj5xsumneJbi1Bmm
38VbLToH6vXxCN47Z5xTU9naQPe76WCePW3i
39VjvCyMpYio2DTchMaxz5kF2rkHcUCKhpCk
40VqBmvzi4DBmoGJcYoCYb2AFTphCivuLAgR
41Vi6X6UcJ97eCEPYpyyAcASB3nayE9RHcZ7
42VwtDa6cDZ9yfJGs3ZXsZs9aNDJZtZVD4Xi
43VxnUQHFArYYKsLG9JLyKur4c1e6Eucyggw
44VrJK3u4uYB757aKzXoWpobtpRK2nvps6Dc
45VmBd7Bc261GeweuyyTP5yKp69haxHTQkr9
46Vdk5hJT76qJ5BaJEkbps21xYU9qiK3UeVN
47Vkc22gPeLpszJuULdvTiaNeQDngDc2Ww1W
48VcFt2F45K8bUWGw6S99beYbvd21adP2BD6
49VtXE9QqdeQrdS31obVFFEBWjbrxZvTTSGJ
50VqiXKycSPpKAQURnig1Z73WZTMCGQ131hr
51ViMkXUEYvPJkaxkcoW72wj8a9hUxzsYKmC
52Vizw7YVqNRFph89oznMFzRPC7zQNgJgWe4
53VaYTqFE9X5C2oKBLhkCRoebUzx55aEvT8V
54VwYypGGa834NPvgURnEmSg9nh2yXRYZ6TL
55Vb8vX9WWRDSjw31gxUhFfRsYrD1XbW3Kzv
56VnL9sPmpzAqfiuPPHq7Gu4wmkNJKh36PdV
57VwakVooEvhzE97LaCaV4FohQPxs6a1p3vQ
58Vs7pTf6Zm88Jv5BXCRK4d16B4waYdtrQkC
59VgQKy1CNFPKP9LcYmVPFkZ2iqP8k1c9Drd
60Vt8NZAmaAQEPanL4w1NYz8yas47zuVcWxx
61Vh5qqXiaXdJsmzYhdzVFc6QBr8VoxmaK56
62VyK4m8iUVYBaUFKCSUD9JzjCTd837zA1p4
63VxC484J1VaMTrUZYKQKJQJSdcDFgfn1JYq
64VcvUjpR8iPppuqHP35yPJS5nCMLsP9cdZP
65Vfy4aPjWkfMQiumz7wHfVwBwNMFbcw4T9V
66VrpgrVhHwYFo8TVEdQffVTmuGy6f3Epw7E
67VjiJagGqrrfHjgkmzvgTNWhd7WyGZdpRJo
68VsHaPctSUKciKfiktgQwxfFjFoDYsJk2wZ
69VaDccNocY9Sp3hVjXsNAngkFR3y722utm8
70VaX43hVgXZTPUnU2PdpWDnbKmwii8STLFE
71VsvBEshbCKbfYT7b3yjHQ5wtjGcntTGS8g
72VtstewSTu8rXAeNJ2uziGVvKDic69bUqA2
73Vdc8zZ1DgfzyxWoAuo7YG6TwTBp5xpZHch
74Vxrws89uzhMyBYoPpCbNeJvRGJWCESqc2a
75Vgd3trdoQw8sDsQVSFfSU15p52h2WZUzDH
76VawrT5rgq2xbN5QJV13NSxJ8nHBoQM8ZRi
77Vo7v1fFFMrjk11JwUKoitSZHKb9qYmGAs4
78Vu7hkRGyKnWxGSfNhKbXrsXt8rr7md5Y9U
79VbnXyYA2cEKqsuqNdsp5ZJ6Wwe2umtT1bp
80VjygpcPj5RfeK32sEH7t6N27vtNW5ZKWAh
81VrJsuXYBNauLrodDmVGCimDn4WZkUwmEzp
82Vih7TAjafaY5yfYndxtsT7Cr758Z7ituXP
83VgWcADhdhik7cUR8hPyQ6kthjjWTNE3Dp6
84VgiM6Uu9shCXFvww6r3aCKkFcY2KXjSmm5
85VvzPeKvKxzgKNRobWZ5shFTmJRUXw5MmKF
86VxGNsTQ8Yhz359XEeTZ2AK6x5qsFUMhfX4
87VbcnGzjqb3mxoSH9TLSR41Fv2WCG73m2Wk
88Vm2E2R8Le4wgc7rV3D6x3XCg5oBWbWqVoN
89VvFzkoGz9a8UVVNsTqUACJ2PL3Fp6cVDkM
90VhFj93xuRvvaE7CmVgExiJMnxAbDttyrAW
91VrsbvVv6GHRop4o6o2fFyHFS9RsZ3WEAWk
92VuUqdEYK7nRvx4BGk6ZBLm6ZjSYvNVibYt
93VeiBfWZ5S2kAuipFhgU6CwEZ8d9JVG7b4c
94VxZd1puHC5ap2SkzrmWv66RWLYoAzbzFeU
95VbngVt3XfK1P5A1jMh3Cgqqd1NhTcP4fGY
96VquHYGMrNQk5ABcyNB5piynH25S5ZSUzBo
97VbrGxhVgAgyoWE2XXa7J7p39Ge4M7iFTMr
98VgQs8mFcJASL3X9Xthnwier6G48sgTJkfN
99VkXwW6Na8kKEWdH4VdECk1hrA76MkBGJWh
100VrDc1MbAPHMPFY11Asx8gWV5gxquwbE9tK

Wealth Distribution

Amount (VIT)%
Top 1-25
3725849.5817662217.31
Top 26-50
1410010.543634346.55
Top 51-75
666124.805629273.10
Top 76-100
574420.807603322.67
Total97.33